Zlatý řez v kolekci Kazar

Logo Kazar ve zlatých proporcích, harmonicky zapsané v dynamické podobě spirály Fibonacciho.

Nový monogram Kazar

Každý akcent, detail, zpracování a každá kapka barvy mají svůj význam. Dekorace svršku ve tvaru Fiform je ideální kompilací současného stylu a nadčasových estetických kánonů.

Zlatý řez

Zlatý řez, harmonické dělení, zlatý poměr, božský poměr
– rozdělit segment na dvě části tak, aby poměr

Zlatý obdélník s delší stranou a a kratší b, , spojený s čtvercem s hranou
délky a vyvoří podobný zlatý obdélník a + b a kratší a.

Fibonacciho posloupnost

Ve XIII století objevil italský matematik Leonardo Fibonacci posloupnost přirozených čísel, jež byly po něm následně pojmenovány.

Grafickým znázorněním Fibonacciho posloupnosti je spirála postavená ze čtvrtin kruhů, jejichž poloměry jsou po sobě jdoucími čísly Fibonacciho.

Zlatý řez v přírodě, umění a architektuře

Zlatá spirála se nachází v schématu uspořádání okvětních lístků, listů a semen mnoha rostlin a při stavbě živých organismů. Nejen vnější vzhled organismů je obrazem zlatých proporcí, ale rovněž jejich prvky lidskému oku neviditelné. Vědci sugerují spojitost mezi zlatým řezem a konstrukcí lidského genomu. Poukazují rovněž na zlatý řez jako základ pro cyklus lidských mozkových vln.

Zlatý řez byl již velmi dávno používán v malování, k dosažení krásných, harmonických proporcí. Božské proporce najdeme v malbách Botticelliho, Leonarda da Vinci, Salvadora Dalího a Piet Mondriana.

Zlatý řez byl využíván Egypťany při návrhu pyramid. Pravděpodobně přisuzovaly zlatým proporcím magické vlastnosti. Zlatý řez využívali rovněž Francouzi během stavby katedrály Notre Dame v Reims, která je ve Francii považována za nejharmoničtější a klasickou v proporcích.