Pravidla propagační akce Stylový víkend s Kazarem

Pravidla propagační akce „Stylový víkend s Kazarem”

 

§ 1 Obecná ustanovení 

 1. Pravidla (dále jen „Pravidla”) definují zásady propagační akce pod názvem „Stylový víkend s Kazarem” (dále jen „Propagační akce”).
 2. Pořadatelem propagační akce je Kazar Footwear Společnost s ručením omezeným se sídlem v Przemyślu na ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, zapsána do obchodního rejstříku národního soudního rejstříku okresním soudem v Rzeszowě, XII obchodního oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000132965 se základním kapitálem ve výši 150.000 PLN s daňovým identifikačním číslem NIP: 795 15 32 361, IČO: 651500282; BDO: 000030990 (dále jen „Organizátor”).

  Kontaktní údaje:

  1. poštovní adresa:

   Kazar Footwear Sp. z o.o.
   ul. Lwowska 154
   37-700 Przemyśl,
  2. e-mailová adresa: customercare@kazar.com
 3. Propagační kampaň je součástí marketingových aktivit Organizátora, jejichž cílem je propagovat produkty značky Kazar.
 4. Propagační akce se koná ve všech stacionárních prodejnách Organizátora nacházejících se na území Polské republiky, ve kterých organizátor nabízí zboží v běžném prodeji (dále jen „Firemní butik”). Seznam firemních butiků je k dispozici na internetové adrese: https://www.kazar.com/pl/cs/salony.
 5. Propagační akce se rovněž koná v online obchodě Organizátora, který je dostupný na internetových stránkách společnosti https://www.kazar.com/pl/obchod (dále jen: Online obchod”).
 6. Propagační kampaň začíná 28. září 2018 v 00:01 a trvá do 30. září 2018 do 23:59.
 7. V případě nákupu v Online obchodě je rozhodujícím termínem pro účast v propagační akci datum zadání objednávky v souladu s pravidly Online obchodu, které jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti https://www.kazar.com/pl/obchod v záložce „Pravidla”.
 8. Účastníkem Propagační akce může být fyzická osoba, která má nejméně 13 let, jednak pokud tato osoba nedovršila 18 let, vyžaduje se souhlas jejího zákonného zástupce, pokud nemá plnou právní způsobilost v průběhu konání Propagační akce uvedené v odst. 6 tohoto paragrafu, jako Spotřebitel ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku, tj. fyzická osoba, která uzavřela právní vztah s podnikatelem, který přímo nesouvisí s jeho/její podnikatelskou nebo odbornou činností, splní podmínky stanovené v § 2 odst. 1 Pravidel a v rámci Propagační akce zakoupí Akční Zboží ve Firemním Butiku nebo Online obchodě (dále jen „ Účastník”). 

 

§ 2 Zásady propagační akce

 1. Podmínkou účasti v Propagační akcii je v průběhu Propagační akce v rámci jedné transakce koupě produktu značky Kazar, který je součástí aktuální nabídky Firemního butiku nebo Online obchodu (dále jen „Akční zboží”). Akčním zbožím není Dárková Karta Kazar Gift Card.
 2. Účastník, který během Propagační akce splní podmínku uvedenou v odst. 1, bude získává nárok na slevu ve výši 20% z původní prodejní ceny Akčního Zboží (dále jen „Sleva“)
 3. Sleva se vypočítá z hrubé hodnoty Akčního Zboží, která je viditelná u zboží a je přidána ve fázi výpočtu kupní ceny.
 4. V online obchodu se sleva vypočítá automaticky po přidání Akčního Zboží do košíku.
 5. Množství Akčního zboží dostupného v rámci Propagační akce je omezené.
 6. Každý účastník se může účastnit propagační akce opakovaně, vždy když splní podmínky účasti v Propagační akci stanovené v Pravidlech. 
 7. V případě zadání objednávky v Online obchodě se sleva nevztahuje na náklady na dodání produktů.
 8. Hodnotu slevy nelze vyměnit za peněžní ekvivalent.
 9. Propagační akce není slučitelná s jinými propagačními akcemi.
 10. Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím Online obchodu v rámci Propagační akce a související s tím vrácením zboží a přijatých plateb podléhá podmínkám odstoupení od smlouvy a náhradě vyplývající ze zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů a pravidlech Online obchodu. Informace o způsobu a době uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím Online obchodu spolu se vzorem prohlášení o odstoupení a nákladů na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v Pravidlech Online obchodu a přílohách č. 1 a 2 k pravidlům Online obchodu, které je k dispozici na adrese https://www.kazar.com/pl/obchod na kartě „Pravidla”.

 

§ 3 Místo a způsob předkládání stížnosti

 1. Stížnosti týkající se Propagační akce mohou být podány přímo ve Firemním Butiku během otevírací doby, zasláním oznámení o stížnosti na adresu Zákaznického centra organizátora: Kazar Footwear Sp. z o.o., Zákaznické centrum, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl s poznámkou „Reklamace reklamní akce „Stylový víkend z Kazarem“, nebo e-mailem na adresu customercare@kazar.com.
 2. Doporučuje se, aby stížnost obsahovala zejména: jméno a příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, na kterou má být zaslána odpověď na stížnost, pokud si stěžovatel přeje dostat odpověď na stížnost prostřednictvím e-mailu, popis případu, ke kterému se stížnost vztahuje, jakož i způsob, jakým si stěžovatel přeje být informován o způsobu, jakým bude stížnost zvážena.
 3. Projednání stížnosti a odpověď jakým způsobem dojde k jejímu projednání se uskuteční do 14 dnů ode dne obdržení stížnosti Organizátorem. Odpověď na stížnost bude poskytnuta způsobem a v souladu s kontaktními údaji poskytnutými stěžovatelem v oznámení o stížnosti.

                    

§ 4 Závěrečná ustanovení

 1. Ve všech záležitostech, které nejsou upraveny těmito Pravidly, se použijí ustanovení Občanského zákoníku a dalších platných zákonů, zejména zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů a smlouvách uzavřených prostřednictvím Internetového obchodu jak rovněž ustanovení Pravidel online obchodu. Pravidla online obchodu jsou k dispozici zdarma na internetových stránkách online obchodu na adrese https://www.kazar.com/pl/obchod na kartě „Pravidla” v podobě, která umožňuje získat, reprodukovat a zaznamenat obsah Pravidel online obchodu pomocí systému informatického systému použitého účastníkem, a také na adrese sídla pořadatele a jednotlivých firemních buticích.
 2. Pořadatel ctí veškerá práva účastníků stanovená v ustanoveních platných právních předpisů, zejména těch, která jsou stanovena v ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník (konsolidovaný text Dz. U. z roku 2018, položka 1025) a zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (konsolidovaný text Dz. U. z roku 2017 pol. 683). Ustanovení těchto Pravidel nevylučuje ani neomezuje žádná práva Účastníka vyplývající z ustanovení zákona.
 3. Obsah těchto předpisů je k dispozici zdarma ve Firemních buticích a na internetových stránkách Online obchodu na adrese https://www.kazar.com/pl/obchod/informace/pravidla-propagacni-akce-stylovy-vikend-s-kazarem.html.
 4. Pravidla jsou k dispozici na výše uvedené webové stránce ve formě, která umožňuje získávat, reprodukovat a zaznamenávat obsah těchto předpisů prostřednictvím systému informatického systému používaného Účastníkem.
 5. Pravidla jsou v platnosti od 28. září 2018.

 

Zavřít
ZMĚNA PRAVIDEL
18.11.2019 se změni Pravidla Internetového obchodu Kazar Seznamte se prosím se změnami.