Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a cookies

 

Základní cíle Ochrany osobních údajů 

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování a ochranu osobních údajů uživatelů v souvislosti s používáním webové stránky www.kazar.com/pl/obchod, dále jen "web", včetně podstránek, spravovanou společností Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Przemyślu, ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, zapsána do obchodního rejstříku národního soudního rejstříku okresním soudem v Rzeszowě, 12. obchodního oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000132965 se základním kapitálem 150 000 PLN s daňovým identifikačním číslem NIP: 795 15 32 361, Regon číslo : 651500282, dále jen "Kazar".

Zásady ochrany osobních údajů obsahují pravidla pro shromažďování a používání údajů o uživatelích na webových stránkách, včetně organizovaných soutěží a kdy Uživatelé objednávají zboží a služby nabízené společností Kazar.

Naším konečným cílem je poskytnout uživatelům webových stránek ochranu soukromí na úrovni minimálně rovnocenné normám stanoveným v platném právu, zejména v zákoně z 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. zák. z roku 2002, č. 144, položka 1204 s novějšími zm.), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) - GDPR (Uř. věst. EU L 119, s. 1) a v zákoně ze dne 16. července 2004 o telekomunikačním právu (Sb. zík. z roku 2004, č. 171, bod 1800 s pozd. zm.).

Informujeme, že webová stránka může obsahovat odkazy umožňující Uživatelům přímý přístup na jiné webové stránky. Kazar nemá žádný vliv na zásady ochrany osobních údajů a používání cookies  jejich správci. Doporučujeme, aby se před použitím zdrojů nabízených jinými webovými stránkami každý uživatel seznámil s dokumentem týkajícím se zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies , pokud jsou k dispozici, a pokud ne, kontaktoval redaktory dané stránky, za účelem získání těchto informací.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů webových stránek je Kazar Group Sp. z o.o.,
 se sídlem v Przemyślu (37-700), ul. Lwowska 154.

 

Ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů může Zákazník kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu údajů na adrese: iod@kazar.com

 

Pravidla pro shromažďování osobních údajů a informací

 1. Během procházení obsahu webových stránek Uživateli se automaticky sbírají informace o používání webových stránek uživateli a jejich adresy IP na základě analýzy protokolů přístupu, např. typ prohlížeče, typu operačního systému, data a času návštěv, počtu připojení, počtu otevřených podstránek webových stránek, prohlížený obsah.
 2. Po otevření podstránky webové stránky "Salony" obdrží Uživatel dotaz, zda souhlasí se sdílením své polohy. Souhlas je dán vybráním pole "Sdílet polohu". Pokud Uživatel nesouhlasí se sdílením své polohy, měl by zavřít dotazovací okno. Uživatel může souhlasit se sdílením své polohy také prostřednictvím příslušných nastavení webového prohlížeče, který používá k procházení obsahu webové stránky. Uživatel může kdykoliv odvolat oprávnění k tomu, aby poskytoval své umístění prohlížečem prostřednictvím jeho nastavení, v takovém případě je uživatel vždy požádán o povolení ke odečtu svojí polohy. Doporučujeme Vám seznámit se s "Nápovědou" vašeho webového prohlížeče.
 3. Samotné procházení obsahu webové stránky nevyžaduje, aby Uživatel poskytl své osobní údaje.
 4. Použití některých funkcí webové stránky může předcházet registrační proces, s nímž může souviset nutnost poskytnutí osobních údajů Uživatele. V takovém případě může neposkytnutí osobních údajů uživatele vést k omezení přístupu k určitým funkcím webových stránek.
 5. Webová stránka obsahuje kontaktní formulář a objednávkový formulář na zboží a služby nabízené společností Kazar. Vyplnění formulářů je spojeno s uvedením určitých osobních údajů Uživateli.
 6. Poskytnutí osobních údajů Uživatelem bude nutné, pro účast v soutěži organizované v rámci webových stránek.

 

Rozsah shromážděných údajů a informací a způsob jejich využívání

 1. Uživatel webu může být požádán, aby poskytl následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, heslo. Osobní údaje, které musí uživatel uvést, za účelem využití různých funkcí webové stránky, jsou vždy označeny a odlišeny od údajů, jejichž poskytnutí závisí na uvážení uživatele.
 2. Osobní údaje shromážděné během procesu registrace jsou využity k tomu, aby se uživatel mohl přihlásit na webovou stránku nebo její podstránky za účelem využití funkcí, k nimž přístup vyžaduje registrační proces a k realizaci závazků společnosti Kazar vůči Uživateli.
 3. Pokud se uživatel přihlásil k účasti v soutěži organizované prostřednictvím  webových stránek, osobní údaje shromážděné tímto způsobem se používají pro účely související se soutěží, které se Uživatel účastnil. V případě, že Uživatel obdrží cenu, jeho kontaktní údaje mohou být předány poskytovateli kurýrních služeb za účelem doručení ceny, pokud s tím Uživatel souhlasí. Podrobné podmínky soutěže jsou vždy stanoveny v Pravidlech soutěže.
 4. Osobní údaje poskytnuté Uživatelem v kontaktním formuláři se používají k zodpovězení dotazu, který zadal Uživatel webových stránek.
 5. Pokud Uživatel služby objednal elektronicky poskytovanou službu, jejíž předmětem je bezplatné doručování Newsletter nebo jinak souhlasil s jejím obdržením, získaná e-mailová adresa je přidána do e-mailového seznamu a je použita za účelem zaslat Uživateli Newsletter. Podrobná pravidla pro bezplatné doručení Newsletter jsou uvedeny v Pravidle pro poskytování služby Newsletter.
 6. Pokud se zaregistrujete a objednáte prostřednictvím online obchodu provozovaném společností Kazar, osobní údaje shromážděné tímto způsobem budou použity k založení Zákaznického Účtu, obsluhy a realizace objednávek. 
 7. Shromážděné údaje budou rovněž použity k určení profilu Uživatele a umožňují přizpůsobit obsah webových stránek a Newsletter jeho potřebám. Zpracování uvedených údajů probíhá vždy v souladu se zákonem z 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb a v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - RODO).
  dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů.
 8. Informace získané automaticky jsou využity ke správě webových stránek, identifikaci možných bezpečnostních hrozeb, sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a pro statistické účely, včetně použití nástroje Google Analytics, např. o regionu, ze kterého bylo spojení uskutečněno, číslo IP, datum a čas připojení , zdroj a počet připojení, počet podstránek webových stránek, které byly otevřeny, nebo přizpůsobení obsahu podstránek webových stránek. Tyto informace v žádném případě nesouvisí s osobními údaji uživatele webových stránek a nejsou využívány k identifikaci uživatele. Rozsah automaticky  shromažďovaných informací závisí na nastavení internetového prohlížeče Uživatele. Uživatel by měl zkontrolovat nastavení svého prohlížeče, aby zjistil, jaké informace poskytuje prohlížeč automaticky, nebo změnit tato nastavení. Za tím účelem Vám  doporučujeme seznámit se s "Nápovědou" vašeho webového prohlížeče. Kliknutím zobrazíte informace o blokování služby Google Analytics.
 9. Informace o umístění se používají k přizpůsobení obsahu webových stránek potřebám uživatele, např. při vyhledávání údajů o umístění našich firemních salonů jsou nejdříve uvedeny ty, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti Uživatele.
 10. Informujeme, že na základě platných zákonů můžeme být požádáni oprávněnými státními orgány o poskytnutí údajů, včetně adresy IP uživatele webu.

 

Pravidla pro zpracování osobních údajů

 1. Poskytnutí osobních údajů uživatelem webových stránek je dobrovolné,  Osobní údaje uživatelů webových stránek budou zpracovávány za účelem
  registrace v Obchodě a v případě příslušného souhlasu s marketingem našich produktů a služeb a za účast ve předplatné Newsletter. V případě nákupu zboží budou osobní údaje zpracovány za účelem řádné realizace kupní smlouvy našich produktů, jak rovněž jejich odeslání. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření kupní smlouvy povede k odmítnutí uzavření této smlouvy.
 1. Právním podkladem pro zpracování osobních údajů v oblasti registrace uživatelů na internetových stránkách, marketing výrobků a služeb a účast v Newsletter je poskytnutý souhlas, zatímco v případě nákupu zboží je zpracování údajů nezbytné k realizaci smlouvy.
 2. Osobní údaje budou uloženy do doby, než uživatel odvolá souhlas nebo nejvýše 5 let od zpracování objednávky.
 3. Osobní údaje budou předávány společnostem, které pro nás zajišťují služby v oblasti informačních a komunikačních technologií, právní služby a provádějí marketingové aktivity, stejně jako zabývající se dodávkou zboží. Vaše osobní údaje nebudeme převádět do třetích zemí.

 

Práva Uživatelů

 1. Uživatel má právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu (upřesnění), převod a odstranění, stejně jako právo omezit zpracování údajů
 2. V souvislosti se zpracováním osobních údajů naší společností, má Uživatel právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro Ochranu Osobních Údajů.
 3. Na základě osobních údajů Uživatelů nebudeme provádět automatizovaná rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování
  1. Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě výslovného souhlasu. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, která byla provedena na základě vyjádření souhlasu před jeho odstoupením.
 4. Uživatel může kdykoli změnit e-mailovou adresu (e-mailovou adresu), na kterou je zaslán Newsletter, nebo zrušit službu, jejíž předmětem je bezplatné doručení Newsletter, kliknutím na odkaz Newsletter umístěný v zápatí každého Newsletter zadáním jeho e-mailové adresy do příslušného pole elektronickou (e-mailovou adresu) a poté výběrem tlačítka "Odhlásit se".

 

 

Soubory cookies

 1. Na stránkách používáme soubory cookies, neboli malé datové soubory, které jsou zapisovány teleinformatickým systémem v zařízení Uživatele (v počítači, telefonu nebo jiného zařízení, ze kterého probíhá připojení ke službě) při procházení webu a umožní pozdější identifikaci uživatele, v případě dalšího připojení ke službě ze zařízení (např. PC, telefon), na kterém byly uloženy.
 2. Soubory cookies  shromažďují informace o používání webových stránek ze strany Uživatele, a jejich hlavním cílem je usnadnit stránky používat, přizpůsobit stránky potřebám a očekáváním Uživatele (přizpůsobení podstránek), sledování pohybu Uživatelů v rámci webových stránek.
 3. Na webových stránkách používáme soubory cookies Google Adwords. Google AdWords používá technologii textových souborů umístěných ve Vašem zařízení, aby umožnila posoudit správnost a efektivitu inzerce pomocí sítě služeb AdWords, jako jsou:
  • remarketing,
  • kategorie zájmů,
  • podobní příjemci,
  • jiné typy reklam založených na zájmech,
  • demografické a geografické cílení.
 4. Používáme personalizované služby pro zpětné cílení, které nám umožňují poskytnout Vám nejrelevantnější reklamy související s obsahem zobrazovaným na našich stránkách. Tyto reklamy se zobrazují na základě Vaší aktivity na webu. Samozřejmě můžete odhlásit tento typ služeb podle pokynů na stránce: https://rtbhouse.com/cz/optout-page (stačí kliknout na OPT OUT) nebo nastavením příslušných možností ve webovém prohlížeči. 
 5. Používáme následující typy souborů cookies :
  • session cookies, které shromažďují informace o aktivitách Uživatele a existují pouze během relace, která začíná při otevření webové stránky a končí jejím zavřením,
  • trvalé soubory cookies , které jsou uloženy v teleinformatickém zařízení Uživatele (v počítači, telefonu nebo jiném zařízení Uživatele, ze kterého byla webová stránka připojena) a zůstávají v něm dlouho po uzavření webového prohlížeče,
  • vlastní soubory cookies umístěné na webových stránkách společnosti Kazar a soubory cookies  třetích stran schválené společností Kazar včetně souborů cookies Google Analytics sloužící k analýze aktivit uživatelů webových stránek pro statistické účely.

 

Cookies umístěné na webových stránkách společnosti Kazar a účely, pro které jsou používány:

Název Cookies

Typ Cookies

Účel ukládání Cookies

Doba platnosti Cookies

PHPSESSID

Relace

Ukládá ID relace. Je nezbytné pro uchování informace o tom, že jste přihlášeni k webu.

Do konce relace

 

Cookies umístěné na    webových stránkách společnosti Kazar třetími stranami a účely, pro které jsou používány:

GOOGLE ADWORDS 

Název Cookies

Typ Cookies

Účel ukládání Cookies

Doba platnosti Cookies

PREF

Trvalé

Pomáhá personalizovat reklamy ve svých službách (např. ve vyhledávači) - zejména pokud nejste přihlášeni do svého účtu Google.

2 roky (od poslední aktualizace)

ID

Trvalé

Používá se pro reklamní účely mimo weby Google z domény doubleclick.net

2 roky (od poslední aktualizace)

drt_, FLC, NID

Trvalé

Soubor cookie reklamního serveru .googleads.g.doubleclick.net. Shromažďuje informace o aktivitách uživatele po kliknutí na reklamu Google Adwords a vrací informace o konverzích.

12 hodin (od poslední aktualizace)

 

YOUTUBE

Název Cookies

Typ Cookies

Účel ukládání Cookies

Doba platnosti Cookies

_ga

Trvalé

Používá se k odlišení uživatelů.

2 roky

_gid

Trvalé

Používá se k odlišení uživatelů.

24 hodiny

_gat

Trvalé

Používá se k určení průchodnosti rychlosti dotazu

1 minuta

AMP_TOKEN

cookies relace

Obsahuje token, který lze použít k obnovení ID klienta ze služby "AMP Client ID".

Od 30 sekund do 1 roku

 

YOUTUBE

Název Cookies

Typ Cookies

Účel ukládání Cookies

Doba platnosti Cookies

PREF

Trvalé

Tento soubor cookie používá společnost Google k ukládání předvoleb a informací o uživatelích relevantních pro provoz Map Google.

10 let (od poslední aktualizace)

Visitor_info1_Live

Trvalé

Tento soubor cookie používá služba Youtube k uložení předvoleb uživatelů na stránkách obsahujících videoobsah.

8 měsíců (od poslední aktualizace)

Use_Hitbox

Trvalé

Tento soubor cookie používá služba Youtube k uložení předvoleb uživatelů na stránkách obsahujících videoobsah.

Do konce relace

YSC

cookies relace

Tento soubor cookie je umístěn na stránkách s vloženým videem YouTube

Na konci relace

 

GOOGLE MAPS 

Název Cookies

Typ Cookies

Účel ukládání Cookies

Doba platnosti Cookies

PREF

Trvalé

Tento soubor cookie používá společnost Google k ukládání předvoleb a informací o uživatelích relevantních pro provoz Map Google.

2 roky (od poslední aktualizace)

 

FACEBOOK

Název Cookies

Typ Cookies

Účel ukládání Cookies

Doba platnosti Cookies

datr

Trvalé

Tento soubor cookie je ukládám, má-li webový prohlížeč přístup na facebook.com. Soubor umožňuje rozpoznat podezřelé pokusy o přihlášení, čímž zajišťuje větší bezpečnost uživatelů. Používá se například k signalizaci neúspěšných pokusů o přihlášení nebo vytvoření více účtů pro zasílání nevyžádané pošty.

2 roky (od poslední aktualizace)

 

Zásady ochrany soukromí na webových stránkách třetích stran:

 

FACEBOOK

KAZAR umísťuje na svých stránkách tlačítka "Like" a "Sdílet", které jsou propojeny s webovými stránkami Facebook. K tomuto účelu je do příslušných sekcí a stránek umístěn kód odkazující na Facebook. Použitím tlačítka "Like" nebo doporučením obrázku nebo části stránky se uživatel přihlásí na Facebook, na nemž platí zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Tato pravidla naleznete v sousedních odkazech.

Politika ochrany osobních údajů FACEBOOK Pravidla pro používání údajů

YOUTUBE

KAZAR vkládá videozáznamy z YouTube na svých webových stránkách. K tomuto účelu je do příslušných sekcí a stránek umístěn kód odkazující na YouTube. Služba YouTube sleduje přehrávání videoklipů a toto sledování se řídí zásadami ochrany osobních údajů YouTube, které jsou k dispozici pod dalším odkazem.

Politika ochrany osobních údajů YOUTUBE

PINTEREST

KAZAR umísťuje na svých stránkách tlačítka pro přidání položek na Pinterest, které jsou propojeny s webem Pinternest. K tomuto účelu je do příslušných sekcí a stránek umístěn kód odkazující na Pinterest. Přidáním záznamu se Uživatel přihlásí do webu Pinternest, v němž platí zásady ochrany osobních údajů společnosti Pinternest. Můžete si přečíst zásady ochrany osobních údajů pod dalším odkazem.

Zásady ochrany osobních údajů PINTEREST

 

 1. Soubory cookie neukládají informace představující osobní údaje Uživatelů webových stránek. Cookies e nepoužívají k určení totožnosti Uživatele.
 2. Cookies e používají na webových stránkách se souhlasem Uživatele.
 3. Souhlas může být vyjádřen Uživatelem prostřednictvím vhodných nastavení softwaru, zejména webového prohlížeče, instalovaného v telekomunikačním zařízení používaném Uživatelem k zobrazení obsahu webové stránky.
 4. Uživatel může kdykoli zrušit nebo změnit rozsah dříve vyjádřeného souhlasu používání cookies na webových stránkách a odstranit je ze svého prohlížeče.
 5. Uživatel webových stránek může také kdykoli omezit nebo zakázat soubory cookie ve svém prohlížeči pomocí  nastavení systému tak, aby blokoval soubory cookies nebo k varování Uživatele před uložením souboru cookie na zařízení, které používá Uživatel pro procházení obsahu webových stránek. V tomto případě se však může stát, že používání webových stránek bude méně účinné, uživatel nebude mít přístup k určitému obsahu, nebude moci používat některé funkce webových stránek a v extrémních případech může být správné zobrazení webové stránky zcela zablokováno.
 6. Níže uvádíme informace o tom, jak zakázat a povolit soubory cookie v nejčastěji používaných webových prohlížečích:

 

INTERNET EXPLORER

V prohlížeči Internet Explorer klikněte na:

 1. "Nástroje"
 2. "Možnosti Internetu"
 3. "Blokovat všechny soubory cookie"

Další informace - Internet Explorer

GOOGLE CHROME

V prohlížeči Google Chrome klikněte na:

 1. "Nabídka Chrome" v pravém horním rohu
 2. "Nastavení"
 3. "Zobrazit rozšířená nastavení"
 4. "Nastavení obsahu" v části soukromí
 5. "Blokování souborů cookie a dat z webových stránek třetích stran"

Další informace - Chrome

FIREFOX

Ve prohlížeči Firefox klikněte na:

 1. "Nástroje"
 2. "Možnosti"
 3. "Soukromí"
 4. Ze seznamu Program Firefox "Používá uživatelské nastavení"
 5. Vyberte příslušnou možnost

Další informace - Firefox

OPERA

V prohlížeči Opera klikněte na:

 1. "Nastavení"
 2. "Preference"
 3. "Pokročilé nastavení"
 4. "Cookies"
 5. Vyberte příslušnou možnost

Další informace - Opera

SAFARI

V prohlížeči Safari klikněte na:

 1. "Nastavení" v pravém horním rohu
 2. "Preference"
 3. "Soukromí"
 4. Vyberte příslušnou možnost

Další informace - Safari

MOBILNÍ TELEFONY

Mobilní telefony - otevřete internet, vyberte "Nastavení", "Soukromí" a přejděte na nastavení souborů cookie.

 

 

Bezpečnost osobních údajů

Stránky jsou chráněny bezpečnostními opatřeními zaměřenými na ochranu osobních údajů zpracovávaných společností Kazar proti jejich změnám, zničením, neoprávněným přístupem a zveřejněním či získáním a jejich ztrátám, jakož i zpracování v rozporu s ustanoveními upravujícími zpracování osobních údajů.
Pouze omezený počet zaměstnanců společnosti Kazar, kteří mají oprávnění, které jim poskytl Kazar jako správce údajů, má přístup k zpracování osobních údajů uživatelů.

 

Kontakt

Veškeré dotazy týkající se zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů systému a používání souborů cookie, včetně těch, které se týkají této "Politiky ochrany soukromí a cookies", se obraťte na: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, customercare@kazar.com.

Na adrese: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, customercare@kazar.com nás může Uživatel rovněž kontaktovat, za účelem získání informace o tom, zda a do jaké míry zpracovává Kazar údaje o Uživateli, o účelu a způsobech zpracování osobních údajů Uživatele a také za účelem přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravě nebo odstranění.