Odstoupení od smlouvy/vrácení

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY/VRÁCENÍ

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od koupě zboží zakoupeného v Online obchodě Kazar do 14 dnů, a to bez udání důvodu. Lhůta k odstoupení počíná běžet ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

-       kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
-       smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Chcete-li uplatnit své právo odstoupit od smlouvy, můžete tak učinit zasláním písemného odstoupení od smlouvy poštou nebo e-mailem. Písemné odstoupení od smlouvy lze zaslat prostřednictvím e-mailu na následující adresu: customercare@kazar.com nebo písemně poštou na následující adresu:

Kazar Group Sp. z.o.o.
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl
Polsko

Lhůta k odstoupení od smlouvy bude dodržena, pokud v jejím průběhu dojde k odeslání Vašeho písemného odstoupení.

K odstoupení od smlouvy můžete také použít vzor formuláře odstoupení od smlouvy.  Vzor formuláře odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 k Pravidlům Internetového Obchodu Kazar, navíc je součástí námi zaslané e-mailové zprávy, představující potvrzení přijetí objednávky a také součástí zásilky, kterou jste obdrželi společně s objednaným zbožím. Formulář odstoupení od smlouvy lze rovněž stáhnout také kliknutím na následující odkaz:

Vzor formuláře odstoupení od smlouvy.pdf

V případě odstoupení od smlouvy Vám vrátíme platbu, kterou jsme od Vás přijali za zboží, od jehož nákupu jste odstoupili, a to včetně nákladů na dodání zboží při koupi, s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi vybraného způsobu doručení zboží odlišného od námi nabízeného nejlevnějšího způsobu doručení.

Platba Vám bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od Vašeho odstoupení od smlouvy. Prodejce však není povinen Vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu vrátíte zboží, od jehož koupě jste odstoupili, nebo mu prokážete, že jste mu zboží odeslali. Platba Vám bude vrácena prostřednictvím stejných platebních metod, jaké jste použili při původní transakci.

V souvislosti s vrácením zboží Vám nebude prodejcem účtován žádný poplatek.   

Zboží, od jehož koupě jste odstoupili, prosím vraťte prodejci zpět neprodleně, nejpozději do 14 dnů od Vašeho odstoupení od smlouvy. Lhůta pro vrácení je splněna v případě, že zboží ve lhůtě 14 dnů odešlete na následující adresu:

Kazar Group Sp. z o.o.
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl
Polsko

 

Na zásilku prosím uveďte "VRÁCENÍ"

Věnujte prosím pozornost řádné ochraně zboží před poškozením během přepravy. Prodejce upozorňuje, že zákazník nese v případě odstoupení od smlouvy náklady na vrácení zboží zpět prodejci. Neposílejte prosím zásilky "na dobírku" ani zásilky na náklady příjemce.

Nesete odpovědnost za jakékoliv snížení hodnoty produktu vyplývající z nakládání s produktem jiným způsobem, než který je nezbytný s ohledem na obeznámení se s povahou produktu, jeho vlastnostmi a funkcí.  

Zboží, od jehož koupě chcete odstoupit, můžete zaslat již společně s Vaším písemným odstoupením od smlouvy.  Není to však nutné a závisí to pouze na Vás (zboží můžete zaslat i následně, a to ve lhůtě 14-ti dnů od Vašeho písemného odstoupení od smlouvy). Proces vrácení zakoupeného zboží se v takové situaci skládá z několika velmi jednoduchých kroků:

 

 

 

VÝMĚNA

Námi nabízená obuv se obvykle shoduje s typickým číslováním obuvi používaným v evropských zemích. Nicméně ideální přizpůsobení obuvi závisí nejen na délce vložky, tj. na velikosti, ale také na šířce a tvaru boty. Velmi často má obuv módní prvky jako například ostré špičky.

Pokud máte zájem o jinou velikost Vámi zakoupeného modelu obuvi a chcete-li si být jisti, že nebude model ve Vaší velikosti vyprodán dříve, než dojde k vyřešení Vašeho původního nákupu, pak v takové situaci doporučujeme co nejdříve koupit požadovaný produkt a odstoupit od koupě původního produktu výše uvedeným způsobem stanoveným pro odstoupení od smlouvy. Učiníme všechno pro to, abychom Vám co nejdříve vrátili platbu za Váš původní nákup - obvykle  do 3 pracovních dnů.

Zároveň se můžete obrátit na Zákaznické Centrum společnosti Kazar. Můžete napsat e-mail na adresu: customercare@kazar.com, kde získáte všechny informace související s procesem vrácení a výměny.