Pravidla pro Newsletter

Dne 11. března 2019 dochází ke změně názvu společnosti na Kazar Group Společnost s ručením omezeným.

 

 

Pravidla pro Newsletter

Platí od 10. srpna 2018

 

 1. Tyto předpisy upravují používání Newsletteru
 2. Službu Newsletteru poskytuje společnost Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Przemyślu na ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku národního soudního rejstříku okresním soudem v Rzeszowě, obchodním oddělením národní soudního rejstříku KRS pod číslem KRS 0000132965, se základním kapitálem ve výši 150 000 PLN, daňové identifikační číslo: NIP 795 15 32 361, Regon číslo: 651500282, dále jen "Kazar".

  Kontaktní údaje:

  1)  poštovní adresa:

       Kazar Group Sp. z o.o.
       ul. Lwowska 154
       37-700 Przemyśl
       Polsko

  2) e-mailová adresa: customercare@kazar.com

 3. Služba Newsletteru zahrnuje zaslání společnosti Kazar na e-mailovou adresu obchodních informací ve formě elektronického dopisu, dále jen "Newsletter". Služba Newsletter je zdarma a na dobu neurčitou.
 4. Newsletter obsahuje informace o nabídkách společnosti Kazar, nových kolekcích, aktuálních propagačních akcích, informace o otevření nových obchodů a další novinky o společnosti Kazar a jejích produktech, včetně názorů, tiskových zpráv a navrhovaných odkazů.
 5. Newsletter je zasílán nejméně jednou za sedm dní.
 6. Každý Newsletter obsahuje:

  1) informace o Kazar Group Sp. z o.o. se sídlem v Przemyślu jako vydavatele Newsletter,

  2) předmět e-mailu s uvedením obsahu daného Newsletter,

  3) informace o tom, jak se odhlásit od služby Newsletter nebo jak změnit e-mailovou adresu pro zasílání Newsletter.  

 7. Použití služby Newsletter vyžaduje, abyste měli počítač nebo jiné mediální zařízení s přístupem k internetu, stejně jako aktivní e-mailový účet.
 8. K odběru Newsletteru se můžete přihlásit registrací na webových stránkách www.kazar.com/pl/obchod nebo https://www.kazar.com/pl/obchod/informace/pravidla-pro-newsletter.html následujícím způsobem:

  1) zadáním e-mailové adresy v příslušném prostoru na webové stránce,

  2) zadáním souhlasu s odesíláním obchodních informací na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři,

  3) přijetím těchto Předpisů,

  4) kliknutím na tlačítko "Přihlásit se",

  5) kliknutím na odkaz v e-mailu od společnosti Kazar, který Vás vítá k odběru Newsletter, potvrzujíc Vaši registraci.

 9. Kliknutím na odkaz, který potvrzuje Vaši registraci, a přidáním Vašeho e-mailu na mailingový seznam.
 10. Při přihlášení k odběru Newsletter musíte uvést e-mailovou adresu. Žádné další osobní údaje nejsou nutné, ale můžete tyto údaje poskytovat podle Vašeho uvážení a zpracování údajů podléhá Vašemu souhlasu. Osobní údaje budou použity k nastavení Vašeho profilu a umožní přizpůsobit obsahu Newsletter Vašim potřebám.
 11. Správcem Vašich osobních údajů poskytnutých v souvislosti s Newsletter je Kazar Group Společnost s ručením omezeným se sídlem v Przemyślu na ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku národního soudního rejstříku okresním soudem v Rzeszowě, obchodním oddělením národní soudního rejstříku KRS pod číslem KRS 0000132965, se základním kapitálem ve výši 150 000 PLN, daňové identifikační číslo: NIP 795 15 32 361, Regon číslo: 651500282.
 12. Kazar zpracovává shromážděné osobní údaje v souladu s platnými zákonnými ustanoveními. Kazar, jako správce osobních údajů, může svěřit jinému subjektu zpracovávání osobních údajů písemnou smlouvou v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo EU.
 13. Právním podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů je váš souhlas s zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou bude Váš souhlas aktivní, a poté po dobu nezbytnou pro ochranu našich oprávněných zájmů, obvykle po dobu 3 let.
 14. Máte právo na přístup a opravu svých osobních údajů, právo požádat o vymazání Vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů a právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 15. Máte právo obdržet informace o tom, zda a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, stejně jako o účelu a rozsahu zpracování údajů.
 16. Máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů orgánu pro ochranu údajů (v České republice: Úřad pro ochranu osobních údajů Česká republika, se sídlem na Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 ).
 17. Můžete kdykoli z jakéhokoli důvodu a bezplatně změnit e-mailovou adresu, na kterou je zasílán Newsletter, nebo se odhlásit od služby Newsletter kliknutím na tlačítko "Newsletter" v zápatí každého Newsletter a zadáním e-mailové adresy a následným vybráním položky "Odhlásit se".
 18. V rámci služby Newsletter je zakázáno odesílat jakýkoli nezákonný obsah.
 19. Reklamace týkající se služby Newsletter lze podat: prostřednictvím e-mailu na adrese: customercare@kazar.com.
 20. Doporučujeme, aby všechny reklamace obsahovaly zejména: popis záležitosti uvedené v reklamaci, e-mailovou adresu uvedenou při registraci do Newsletter a e-mailovou adresu nebo poštovní adresu, na kterou by měla být zaslána odpověď na reklamaci, pokud chcete dostat odpověď na reklamaci na e-mailovou adresu, která se liší od e-mailové adresy uvedené při registraci do služby Newsletter, a upřednostňovaný způsob, jak chcete být informováni o průběhu reklamace. Vaši reklamaci zvážíme a okamžitě ji vyřešíme, do 14 dnů ode dne podání reklamace. O průběhu reklamace Vás budeme informovat metodou uvedenou při podání reklamace (např. e-mailem nebo dopisem). Výše uvedené doporučení je uvedeno pouze jako příklad, který není nutné následovat a reklamace tím nebude nijak dotčena. Pokud jsou v předložené reklamaci nějaké nedostatky, bude Vás Kazar informovat na adrese uvedenou při podání reklamace a požádá Vás o doplnění reklamace.
 21. Kazar si vyhrazuje právo změnit Pravidla. Změny Pravidel oznámíme na webových stránkách https://www.kazar.com/pl/obchod/newsletter, kde najdete seznam změn, který bude na webu https://www.kazar.com/pl/obchod/newsletter uveden po dobu nejméně 14 po sobě následujících kalendářních dnů. O změnách předpisů Vás budeme rovněž informovat v Newsletter a ve zprávě zaslané na e-mailovou adresu poskytnutou při přihlášení k odběru s podrobnostmi o změnách Předpisů. Změny Předpisů budou vyhlášeny nejpozději 14 kalendářních dnů před tím, než změny Předpisů vstoupí v Platnost.
 22. Změny předpisů se stanou závaznými k datu uvedenému v informacích o změně, ale nejméně 14 kalendářních dnů po oznámení změn Pravidel. Změněné předpisy budou pro Vás závazné, pokud se neodhlásíte od služby Newsletter do 14 dnů ode dne, kdy obdržíte informace o změně.
 23. Tyto Předpisy jsou k dispozici zdarma na adrese https://www.kazar.com/pl/obchod/informace/pravidla-pro-newsletter.html ve formátu, který Vám umožňuje jejich stažení, otevření a uložení pomocí mediálního zařízení. Obsah uzavřené smlouvy týkající se služby Newsletter je uložen, zajištěn a zpřístupněn předplatitelům poté, co byl odeslán na e-mailovou adresu uvedenou při přihlášení k odběru služby.
 24. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli zásady ochrany soukromí a cookies, které jsou k dispozici na adrese: https://www.kazar.com/pl/obchod/informace/ochrana-osobnich-udaju.html.