Smluvní podmínky Online Obchodu "Kazar"

 Smluvní podmínky Online Obchodu "Kazar"

Platí od  18. listopadu 2019 

 

§ 1 Obecná ustanovení 

 1. Online Obchod dostupný na adrese:  www.kazar.com/pl/obchod provozuje společnost Kazar Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Przemyślu na ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Polsko, zapsaná v Obchodním rejstříku národního soudního rejstříku okresním soudem v Rzeszowě, Obchodním oddělením národní soudního rejstříku KRS pod číslem KRS 0000132965, se základním kapitálem ve výši 150 000 PLN, daňové identifikační číslo: NIP 795 15 32 361, Regon číslo: 651500282.

  Kontaktní údaje:

  1)  poštovní adresa:

  Kazar Group Sp. z o.o.
  ul. Lwowska 154
  Przemyśl 37-700
  Polsko

  2) e-mailová adresa: customercare@kazar.com

 2. Následující výrazy použité v těchto Smluvních podmínkách mají následující význam:

  1) Kazar - Kazar Group Společnost s ručením omezeným se sídlem v Przemyślu na ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl, Polsko, zapsaná v Obchodním rejstříku národního soudního rejstříku okresním soudem v Rzeszowě, Obchodním oddělením národní soudního rejstříku KRS pod číslem KRS 0000132965, se základním kapitálem ve výši 150 000 PLN, daňové identifikační číslo: NIP 795 15 32 361, Regon číslo: 651500282.

  2) Online Obchod Česká verze - Online Obchod provozovaný firmou Kazar, který je k dispozici na adrese www.kazar.com/pl/obchod;

  3) Zákazník - fyzická osoba nebo právnická osoba, která využívá Online Obchod, a zejména zadává objednávku v internetovém Obchodě, fyzická nebo právnická osoba, která má podle platných právních předpisů způsobilost k takovým činnostem;

  4) Zákazník - Zákazník, který spadá pod definici spotřebitele stanovenou v příslušných právních předpisech, a který proto především vykonává právní transakci se společností Kazar, která nesouvisí s jeho obchodní (komerční) nebo profesionální činností, zejména objednává prostřednictvím Online Obchodu;

  5) Čas zpracování objednávky - počet pracovních dnů, během nichž společnost Kazar dokončí objednávku zadanou Zákazníkem prostřednictvím Online Obchodu, odevzdá objednané výrobky kurýrovi, za účelem doručení Zákazníkovi, a doručení objednaných výrobků kurýrem na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce;

  6) Pracovní dny - dny v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou polských státních svátků;

  7) Prodejna - maloobchodní nebo outletový obchod provozovaný společností Kazar a umístěný v nákupním centru nebo nákupním středisku v Polské republice, kde společnost Kazar nabízí výrobky k prodeji. Seznam Obchodů je k dispozici na adrese www.kazar.com/pl/cs/salony;

  8) Objednávka - prohlášení Zákazníka o záměru, předložené prostřednictvím Online Obchodu, v němž uvádí: druh a množství výrobků nabízených v Online Obchodu v okamžiku zadání objednávky, způsobu platby, možnosti doručení, místo dodání a údaje Zákazníka, které představuje nabídku předloženou společnosti Kazar Zákazníkem, na uzavření prostřednictvím Online Obchodu kupní smlouvy na výrobky, jež jsou předmětem objednávky;

  9) Stránky - webové stránky provozované firmou Kazar a dostupné na adrese: www.kazar.com/pl/obchod.

 3. Tyto smluvní podmínky specifikují pravidla používání Online Obchodu, zejména pravidla uzavírání smluv o prodeji výrobků nabízených společností Kazar prostřednictvím Online Obchodu a postupy při podávání reklamací.
 4. Všechny výrobky nabízené prostřednictvím Online Obchodu jsou zcela nové.
 5. Chcete-li používat Online Obchod a procházet Kolekci Obchodu a zadávat objednávky, musí být splněny následující minimální technické požadavky:

  1) počítač nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu;

  2) webový prohlížeč:

      a) Internet Explorer verze 11.0 nebo novější s povolenými funkcemi Active-X, Javascript a cookies

      b) Mozilla Firefox verze 52.0 nebo novější s Java, Javascript a povolenými applety cookies

      c) Google Chrome verze 56.0 nebo novější s Java, Javascript a povolenými applety cookies

      d) Opera verze 43.0 nebo novější s Java, Javascript a povolenými applety cookies

      e) Apple Safari 8.0 nebo novější s Java applety, Javascript a povolenými cookies;

  3) aktivní e-mailový Účet (e-mail);

  4) doporučené minimální rozlišení obrazovky 1360 x 1024 pixelů. 6. Za účelem zajištění bezpečnosti komunikace a údajů poskytovaných v Online Obchodě provádí společnost Kazar technické a organizační opatření odpovídající stupni ohrožení, zejména opatření, která zabrání neoprávněnému sběru a úpravě osobních údajů zasílaných prostřednictvím internetu. Kazar zajišťuje zabezpečení datového přenosu přenášeného v Online Obchodě pomocí protokolu SSL (SecureSocketLayer).
 7. Zákazník používající Online Obchod je povinen:

  1) využívat Online Obchod způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními těchto předpisů,

  2) využívat Online Obchod v souladu s dobrým chováním a respektem k osobním právům jiných subjektů,

  3) neposkytovat ani nezpřístupňovat nelegální obsah,

  4) používat Online Obchod způsobem, který neovlivňuje jeho fungování,

  5) používat veškerý obsah umístěný v Online Obchodě pouze pro osobní potřebu,

  6) neprovádět žádné činnosti spočívající v odesílání nebo umisťování nevyžádaných Obchodních informací (spamu) v rámci Online Obchodu.

 8. Provozovatelem web hostingových služeb společnosti Kazar je dhosting.pl spol. z o.o. se sídlem ve Varšavě na Al. Jerozolimskie 81, Warszawa 02-001, Polsko zapsaná do Obchodního rejstříku národního soudního rejstříku Okresní soud ve Varšavě XII Obchodní oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000336780 se základním kapitálem 104 000 PLN, který byl držitelem daňového identifikačního čísla (NIP) 701 01 98 361 a statistické číslo REGON: 141998822. E-mailová adresa Zákaznického servisu: bok@dhosting.pl.

 

§ 2 Registrace a přihlášení

 1. Společnost Kazar nabízí elektronickou službu, která umožňuje Zákazníkům vytvářet a používat Zákaznické konto ("Zákaznický Účet") na internetových stránkách Online Obchodu, které jsou k dispozici na adrese www.kazar.com/pl/obchod.
 2. Služba Zákaznického Účtu spočívá v tom, že umožňuje Zákazníkům po přihlášení používat možnosti Online Obchodu.
 3. Registrace Zákaznického Účtu v Online Obchodě je dobrovolná a bezplatná.
 4. Zákazník může procházet nabídku Online Obchodu nebo zadávat objednávky bez registrace Zákaznického Účtu. Zákazník, který zaregistroval Zákaznický Účet v on-line Obchodu, však může přidávat výrobky do oblíbených položek, doporučit je přátelům, pokračovat v nedokončené objednávce  a sledovat stav objednávky.
 5. Zákazník může zaregistrovat Zákaznický Účet v Online Obchodě po kliknutí na "Přihlášení/Registrace" na domovské stránce Online Obchodu na adrese www.kazar.com/pl/obchod, nebo můžete zaregistrovat Zákaznický Účet při zadávání objednávky prostřednictvím Online Obchodu.
 6. Za účelem registrace Zákaznického Účtu v Online Obchodě je nutné vyplnit registrační formulář uvedením e-mailové adresy a hesla. Zákazník musí tyto smluvní podmínky přečíst a schválit a souhlasit se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci a označených jako povinné. Poskytnutí údajů označených jako povinné je nezbytné pro vytvoření Zákaznického Účtu, zadávání a zpracování objednávek prostřednictvím Online Obchodu a také pro správné poskytování služeb Online. Poskytnutí údajů označených jako povinné je dobrovolné, avšak nutné k vytvoření Zákaznického Účtu. Poskytnutí údajů, které nejsou označeny jako povinné, je dobrovolné a není nezbytné pro vytvoření Zákaznického Účtu. 
 7. Po vyplnění registračního formuláře a kliknutí na tlačítko "Registrace" pošle společnost Kazar zprávu na potvrzující registraci Zákaznického Účtu na uvedenou e-mailovou adresu. Smlouva o poskytování on-line služeb týkajících se vytváření a používání Zákaznického Účtu na internetových stránkách Online Obchodu je uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník obdrží e-mail s potvrzením registrace Zákaznického Účtu. Zákaznický Účet je poskytován bezplatně na dobu neurčitou.
 8. Po registraci Zákaznického Účtu se může Zákazník přihlásit do Online Obchodu s uvedením e-mailové adresy a hesla poskytnutých při registraci.
 9. Zákazník může kdykoli ukončit smlouvu o Zákaznickém Účtu bez uvedení důvodu a bez jakýchkoli nákladů zasláním žádosti o odstranění Zákaznického Účtu a uvedením e-mailové adresy poskytnuté při elektronickém registraci v Online Obchodě do společnosti Kazar: customercare@kazar.com, nebo písemně na poštovní adresu Kazar uvedenou v § 1 bodě 1.1.
 10. Společnost Kazar může vypovědět smlouvu o poskytování Zákaznického Účtu se 14 denním upozorněním, ze závažných důvodů, zejména:

  1) pokud Zákazník používá Online Obchod způsobem, který porušuje platné předpisy nebo ustanovení těchto smluvních podmínek,

  2) pokud Zákazník používá Online Obchod způsobem, který porušuje práva třetích stran nebo v rozporu s dobrými mravy,

  3) pokud Zákazník používá Online Obchod způsobem, který narušuje jeho provoz,

  4) pokud Zákazník odešle nebo zveřejní nevyžádané Obchodní informace (spam) prostřednictvím Online Obchodu.

 11. Společnost Kazar může vyslat prohlášení o ukončení smlouvy o poskytování Zákaznického Účtu elektronicky na e-mailovou adresu, která je v současné době registrována v Online Obchodě.
 12. Pokud některá ze stran odstoupí od smlouvy o poskytování Zákaznického Účtu nebo pokud je smlouva ukončena na základě vzájemné dohody, bude Zákaznický Účet zablokován a odstraněn z Online Obchodu.
 13. Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy o poskytování služby Zákaznického Účtu, nebo byla smlouva ukončena po vzájemné dohodě, nemá to vliv na práva, která strany získala před odstoupením nebo ukončením smlouvy.

 

§ 3 Zadávání objednávek

 1. Zákazník si může koupit nabízené výrobky v Online Shopu zadáním objednávky. Objednávky lze zadávat 24/7 prostřednictvím webové stránky Online Obchodu www.kazar.com/pl/obchod.
 2. Nedílnou součástí objednávky jsou Smluvní podmínky, které si Zákazník přečte a schvaluje, což Zákazník potvrdí označením příslušné kolonky před dokončením objednávky. Pokud Zákazník neschválí tyto smluvní podmínky při zadávání objednávky, nebude možné zakoupit výrobky z Online Obchodu.
 3. V rámci zadání objednávky Zákazník uvede své osobní údaje označené v objednávkovém formuláři jako povinné a označením příslušného políčka potvrdí souhlas  se zpracováním údajů Zákazníka poskytnutými při zadávání objednávky k provedení v Online Obchodu. Poskytování osobních údajů označených jako povinné je dobrovolné, avšak nutné pro zadání objednávky. Poskytnutí osobních údajů, které nejsou označeny jako povinné, je dobrovolné a není nezbytné pro zadání objednávky.
 4. Chcete-li objednávku zadat, je nutné objednávku provést prostřednictvím webové stránky Online Obchodu www.kazar.com/pl/obchod, uveďte zemi dodání, zvolte jednu z uvedených kurýrních společností (v případě, že je k dispozici více než jedna), vyplňte formulář objednávky a potvrďte a odešlete objednávku kliknutím na tlačítko "POTVRZENÍ NÁKUPU". Kliknutím na toto tlačítko Zákazník dokončí objednávku a má povinnost za ni zaplatit.
 5. Zákazník kompletuje objednávku pomocí "KOŠÍKU". Kliknutím na tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU" si Zákazník vybere výrobky nabízené v Online Obchodě v okamžiku zadání objednávky podle jejich popisu a ceny a vybere velikost, pokud je produkt nabízen v různých velikostech. Po kliknutí na položku "k pokladně" si Zákazník vybere zemi dodání, vyplní formulář objednávky a vybere způsob platby (Online převod nebo kreditní karta).
 6. Formulář objednávky by měl obsahovat následující údaje:

  1) jméno, příjmení a poštovní adresu Zákazníka,

  2) telefonní číslo a e-mailovou adresu Zákazníka,

  3) údaje a adresu příjemce, pokud mají být objednané výrobky doručeny na jinou adresu než je adresa Zákazníka.

 7. Zákazník, který si zaregistruje Zákaznický Účet v Online Obchodě, může po přihlášení do Online Obchodu zadat objednávku prostřednictvím Zákaznického Účtu.
 8. Produkt objednaný v Online Obchodě může být doručen na adresu uvedenou Zákazníkem v České republice.
 9. Informace o celkové hodnotě objednávky, včetně ceny výrobku a nákladů na její dodání, jsou uvedeny vždy v Online Shopu www.kazar.com/pl/obchod při zadávání objednávky, jak rovněž před dokončením a v okamžiku potvrzení a zadání objednávky Zákazníkem. Jedná se o celkové náklady, které je Zákazník povinen zaplatit, včetně všech daní a nákladů na doručení.
 10. Při zadávání objednávky může Zákazník změnit objednávku, a to až do momentu stisknutí tlačítka "Potvrzení nákupu", zejména pokud jde o volbu výrobku, místo dodání, údaje uvedené v objednávkovém formuláři, způsob platby (převod Online nebo kreditní karta). Chcete-li cokoliv změnit, klikněte na tlačítko "Upravit" na stránce Obchodu. Tlačítko se zobrazí při zadávání objednávky.
 11. Zadání objednávky probíhá po dokončení objednávky, výběru země dodání, vyplnění objednávky, výběru způsobu platby, po přijetí těchto Smluvních podmínek a udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů označených jako povinné. Objednávka je zadána, jakmile Zákazník klikne na tlačítko "Potvrdit nákup". Objednávka zadaná prostřednictvím Online Obchodu s sebou nese platební povinnost.
 12. Po zadání objednávky je okamžitě odeslána zpráva na e-mailový Účet uvedený v objednávkovém formuláři nebo na Zákaznickém Účtu, pokud Zákazník zadal objednávku prostřednictvím Zákaznického Účtu, potvrzující objednávku a její přijetí k dokončení. Jakmile Zákazník obdrží e-mail s potvrzením o přijetí objednávky a jejím přijetí k dokončení od společnosti Kazar, je tím uzavřena prodejní smlouva mezi Zákazníkem a společností Kazar. Uzavřená smlouva je potvrzena a zapsána zasláním výše uvedené e-mailové zprávy Zákazníkovi s přílohami ve formátu PDF obsahujícími tyto smluvní podmínky, pokyny pro odstoupení od smlouvy a formulář odstoupení od smlouvy.
 13. Elektronické služby, které nabízí společnost Kazar, spočívající v tom, že nabízí Zákazníkům možnost zadávat objednávky výrobků nabízených společností Kazar prostřednictvím Online Obchodu jsou bezplatné a jednorázové. Služba končí okamžitě po dokončení objednávky společností Kazar nebo jakmile Zákazník zastaví objednávkový proces prostřednictvím Online Obchodu.
 14. Pokud se po zadání objednávky několika výrobků ukáže, že část objednávky nemůže být dokončena v termínu pro dokončení objednávky, Kazar okamžitě informuje Zákazníka o této skutečnosti zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři nebo Zákaznickém Účtu, pokud Zákazník zadal objednávku prostřednictvím Zákaznického Účtu. V takovém případě může Zákazník zrušit celou objednávku nebo její část, která nemůže být dokončena v stanoveném termínu, zasláním zprávy e-mailem na adresu: customercare@kazar.com, nebo písemně na poštovní adresu Kazar uvedenou v § 1 odst. 1.1 těchto Podmínek.
 15. V případě uvedeném v bodě 14, pokud Zákazník zaplatí objednané zboží předem, Kazar bez odkladu vrátí zaplacenou částku nebo příslušnou část, pokud bude objednávka částečně dokončena. Zpětná platba bude provedena stejným způsobem jakým Zákazník provedl platbu, pokud Zákazník výslovně neuvede jiný způsob platby - v žádném případě nebude Zákazník zatížen dodatečnými poplatky vyplývající z této platby. 
 16. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku k uzavření smlouvy prostřednictvím Online Obchodu. Náklady spojené s používáním prostředků komunikace na dálku pro uzavření smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní náklady) hradí Zákazník, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

§ 4 Ceny výrobků

 1. Ceny výrobků prezentovaných na internetových stránkách Online Obchodu jsou cenami konečnými včetně DPH a dalších daní. Ceny uvedené na webových stránkách internetového obchodu se vztahují na jeden kus zboží (případně na jeden pár, pokud je zboží prodáváno v páru).
 2. Ceny výrobků uvedené na internetových stránkách Online Obchodu nezahrnují náklady na dodání, které jsou uvedeny v § 6 těchto Podmínek. Náklady na doručení jsou uváděny pokaždé na stránkách Online Obchodu při zadávání objednávky, jak rovněž před dokončením a v okamžiku potvrzení a zadání objednávky Zákazníkem a jsou zahrnuty v celkové hodnotě objednávky. Celková hodnota objednávky zahrnuje cenu výrobku a náklady na dodání.
 3. Informace o cenách výrobků, jejich kvalitě a důležitých vlastnostech jsou k dispozici na internetových stránkách Online Obchodu a jsou zobrazeny u výrobků.
 4. Konečnou a závaznou cenou je cena uvedená v "košíku" v souhrnu objednávky v okamžiku, kdy Zákazník zadá objednávku prostřednictvím Online Obchodu.
 5. Ceny výrobků uvedené na webových stránkách Online Obchodu jsou platné pouze pro zadání objednávek prostřednictvím Online Obchodu. Pro maloobchodní prodej v prodejnách jsou platné ceny uvedené v Obchodě.
 6. Ceny výrobků uvedených na internetových stránkách Online Obchodu mohou být změněny a taková změna ceny nemá vliv na objednávku uskutečněnou před změnou ceny.

 

§41 Propagační akce

 

 1. Na webových stránkách internetového obchodu Kazar mohou být organizovány propagační akce nebo výprodeje (dále jen Propagační akce). 
 2. Propagační akce mohou představovat zejména:

  a) poskytnutí slevy na daný produkt nebo kategorii zboží v internetovém obchodě vyjádřené částkou nebo v procentech;
  b) poskytnutí slevy na nejlevnější nakupované zboží při nákupu určitého množství zboží v internetovém obchodě vyjádřené částkou nebo v procentech;
  c) poskytnutí slevy na zboží obsažené v sadě zakoupené v internetovém obchodě vyjádřené částkou nebo v procentech;
 1. Podrobné podmínky Propagačních akcí jsou oznámeny před zahájením Propagační akce na webových stránkách internetového obchodu Kazar.
 2. Propagační akce jsou součástí marketingových aktivit společnosti Kazar jejichž účelem je propagace zboží značky Kazar.
 3. Účastníkem Propagační akce může být fyzická osoba spotřebitel, jak je specifikovaný příslušnými aplikovatelnými právními normami (dále jen „účastník“).
 4. Případná sleva se počítá z hrubé hodnoty Akčního zboží.
 5. Každý účastník se může zúčastnit Propagační akce opakovaně, vždy za předpokladu, že splňuje podmínky účasti v dané Propagační akci, není-li v podrobných podmínkách dané Propagační akce uvedeno jinak. 
 6. Kazar je oprávněn určit maximální počet kusů daného produktu nebo kategorie zboží v rámci jedné objednávky nebo dané Propagační akce.
 7. Propagační akci nelze kombinovat s jinými Propagačními akcemi, není-li výslovně uvedeno jinak v podrobných podmínkách Propagační akce. Výše uvedené zejména znamená, že Propagační akce se nevztahuje na již zlevněné zboží, na zboží ve výprodeji či na zboží, na které probíhá jiná Propagační akce.
 8. Účastník není oprávněn požadovat směnu hodnoty případné slevy (poskytnuté v rámci dané Propagační akce) za hotovost, a to ani z části , či za Dárkovou kartu.
 9. Pokud v důsledku odstoupení od smlouvy zaniknou podmínky slevy poskytnuté v rámci dané Propagační akce, účastník ztratí právo na danou slevu. V  takovém případě je účastník Propagační akce povinen dle své volby vrátit hodnotu poskytnuté slevy nebo vrátit Akční zboží, na které byla sleva poskytnuta. Výše uvedené platí zejména tehdy, je-li předmětem objednávky Propagační sada (v takovém případě se odstoupení nebo zrušení objednávky může vztahovat pouze na celou Propagační sadu) nebo pokud nákup určitého počtu zboží stanoveného v Propagační akci opravňuje získání slevy. 
 10. Pravidla Propagační akce mohou být pořadatelem během jejího trvání jednostranně změněna. Změny se netýkají smluv již uzavřených. Zejména může dojít ke změně pravidel Propagační akce v důsledku změny předpisů týkajících se organizace propagačních akcí, prodloužení doby trvání Propagační akce a změny způsobu realizace Propagační akce z technických důvodů. 
 11. O dodržení lhůty pro účast v Propagační akci rozhoduje datum zadání objednávky v souladu s těmito Smluvními podmínkami.
 12. Propagační akce mohou probíhat po omezenou dobu; do odvolání nebo do vyčerpání zásob zboží.“

 


§ 5 Platební metody za objednané výrobky a náklady na doručení

Pokud je produkt objednaný prostřednictvím Online Obchodu doručen na adresu uvedenou Zákazníkem do České republiky. Zákazník může předem zaplatit za produkt a dodávku kreditní kartou (Visa, MasterCard) nebo Online převodem prostřednictvím Online platebního systému Przelewy24 nebo prostřednictvím služby PayPal. Zákazník nemůže kombinovat způsoby platby.

Zákazník by měl zaplatit cenu výrobku a náklady na dodání do čtyř hodin od obdržení e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky a jejím přijetí k dokončení, jak je uvedeno v § 3 bodě 12 těchto Podmínek.

Platba předem kreditní kartou (Visa, MasterCard) nebo Online převodem probíhá prostřednictvím Online platebního systému Przelewy24, který nabízí společnost DialCom24 Společnost s ručením omezeným se sídlem v Poznani, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polsko, KRS č. 0000306513, v souladu s podmínkami, které jsou k dispozici na adrese: https://www.przelewy24.pl/predpisy. Transakce, které byly předem uhrazeny kreditními kartami, jsou provozovány a vypořádány společností SIX Payment Services (Europe) SA se sídlem 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, www.sixpayment-services.com, korespondenční adresa: SIX Platební služby (Evropa) SA, Oddíl v Polsku, ul. Prosta 32, PL-00-838 Varšava, Polsko.

V současné době jsou dostupné způsoby platby Online uvedeny na internetových stránkách Online Obchodu v záložce "platební metody" a na internetových stránkách www.przelewy24.pl/eng.

Platba předem kreditní kartou nebo Online převodem může být provedena také pomocí služby PayPal, která je Online platebním systémem nabízeným společností PayPal Pte. Ltd., 2211 North First Street San Jose, Kalifornie 95131, v souladu s podmínkami, které jsou k dispozici na adrese: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=cs_CZ.

V současné době dostupné způsoby platby, včetně elektronických plateb, jsou uvedeny na internetových stránkách Internetového obchodu v záložce "Formy plateb" na adrese https://www.kazar.com/pl/obchod/informace/formy-platby.html a na webových stránkách www.przelewy24.pl. Kromě toho jsou v současné době dostupné platební metody představeny na začátku zadávání objednávky, před zadáním samotné objednávky.

  

§ 6 Dokončení objednávek, způsob a náklady na dodání

 1. Výrobky objednané prostřednictvím Online Shopu způsobem uvedeným v § 3 těchto Podmínek jsou dodávány do České republiky. Více informací o doručení jsou k dispozici na internetových stránkách Online Obchodu v záložce "Doručovací informace" na adrese: https://www.kazar.com/pl/obchod/informace/termin-a-ceny-dodani.html
  11. Aktuálně dostupné způsoby doručení jsou uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce "Metody a termíny dodání" na adrese https://www.kazar.com/pl/obchod/informace/termin-a-ceny-dodani.html. Způsoby dodání a náklady na dodání jsou zároveň uvedeny v úvodu zadávání objednávky před zadáním samotné objednávky.
 2. Produkt objednaný prostřednictvím Online Obchodu bude doručen na adresu uvedenou Zákazníkem společností DPD Polska společnost s ručeným omezeným se sídlem ve Varšavě.
 3. Výrobky objednané prostřednictvím Online Obchodu jsou dodávány v pracovní dny.
 4. Za dodání výrobku objednaného prostřednictvím Online Obchodu na adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání objednávky jsou účtovány poplatky, uvedené níže.
 5. Náklady na dodání pokrývá Zákazník a činí 150 Kč bez ohledu na množství objednaných výrobků Zákazníkem.
 6. Produkt objednaný prostřednictvím Online Obchodu bude zkompletován společností Kazar a předán kurýrovi k dodání na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce do dvou pracovních dnů od obdržení potvrzení o platbě od Účetní jednotky.
 7. Čas pro doručení objednávky zahrnuje rovněž čas, kdy by kurýrní společnost měla doručit objednaný produkt na adresu uvedenou při zadávání objednávky. Tento čas pro Českou republiku stanoví 2-3 dny. Další informace o dodacích lhůtách a nákladech najdete na adrese: https://www.kazar.com/pl/obchod/informace/termin-a-ceny-dodani.html
 8. Po objednání zboží prostřednictvím Online Obchod Česká verze  obdrží zákazník fakturu na předmět z objednávky s výjímkou nákupu dárkové karty z internetového obchodu, u které obdrží zákazník od společnosti Kazar pouze potvrzení o hotovostní platbě, nikoli daňový doklad nebo fakturu.
 9. S výhradou odst. 11 níže, faktura uvedená v odst. 8 bude Zákazníkovi doručena v elektronické podobě zasláním na e-mailovou adresu uvedenou v § 3 odst. 1 písm. 6 těchto předpisů, přílohu obsahující fakturu ve formátu PDF (.pdf). Opravy faktur budou doručeny stejným způsobem.
 10. Přijetím těchto podmínek Zákazník souhlasí s zasíláním elektronické faktury způsobem uvedeným v odstavci 8 a 9 výše, s výhradou odstavce 11 níže.
 11. Papírová faktura na předmět z objednávky bude zaslána na žádost zákazníka. Pokud chce Zákazník takovou fakturu obdržet, může o ni požádat zejména na adrese Kazar Group Sp. z o.o. ul. Lwowska 154, 37-700 Przemyśl nebo na e-mailové adrese customercare@kazar.com. Žádost o fakturu v papírové podobě by měla obsahovat číslo objednávky a adresu doručení faktury. Opravy faktur dodaných zákazníkovi v papírové podobě budou zákazníkovi doručeny rovněž  v papírové podobě. 

 

§ 7 Právo odstoupit od smlouvy

 1. Zákazník, který uzavřel smlouvu na dálku, může odstoupit od této smlouvy do 14 dnů, bez podání důvodu a bez nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodech 7 a 8 níže. Oznámení o právu odstoupit od smlouvy, zejména informace o způsobu a lhůtě pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy a o nákladech, které nese Zákazník při vrácení výrobků v případě odstoupení, tvoří Přílohu 1 těchto Podmínek.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná:

  1) V případě prodejní smlouvy - od momentu kdy Zákazník, nebo třetí strany jmenované Zákazníkem jiné než kurýr převezme zboží a v případě smlouvy zahrnující více výrobků dodaných samostatně, v partiích nebo částech - od momentu doručení posledního výrobku, partie nebo části;

  2) U ostatních smluv - od momentu uzavření smlouvy.

 3. Zákazník může odstoupit od smlouvy tím, že informuje společnost Kazar o svém rozhodnutí o odstoupení výslovným prohlášením, například zasláním dopisu poštou na adresu: Kazar Group Sp. z o.o, ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700, Polsko, se značkou "Vrácení", nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: customercare@kazar.com. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat na formuláři o odstoupení od smlouvy, který je přiložen jako dodatek 2 k těmto Podmínkám, jednak tento formulář není povinný.
 4. K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty.
 5. V případě odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen okamžitě vrátit výrobek společnosti Kazar a nejpozději do 14 dnů od data, kdy informoval společnost Kazar o odstoupení od smlouvy. Pro dodržení termínu stačí odeslat produkt před uplynutím lhůty 14 dnů na adresu: Kazar Group Sp. z o.o, ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700 Polsko, se značkou "Vrácení". Zákazník může vrátit produkt do libovolného Obchodního domu Kazar, který se nachází v Polsku během jeho otevírací doby (upozorňujeme, že platba bude vrácena společností Kazar stejnou platební metodou, jakou Zákazník prvotně použil).
 6. Zákazník nese přímé náklady na vrácení výrobku, zejména cla a daně související s vrácením zboží.
 7. Pokud Zákazník zvolí způsob dodávání jiný než nejlevnější standardní způsob dodání, který nabízí Kazar, není Kazar povinen uhradit dodatečné náklady, které vznikly Zákazníkovi.
 8. V případě odstoupení od smlouvy společnost Kazar okamžitě, ale nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Zákazníka o odstoupení od smlouvy vrátí veškeré platby obdržené od Zákazníka včetně nákladů na dodání, s výjimkou dodatečných nákladů za způsob doručení jiný než nejlevnější způsob doručování nabízený společností Kazar vybraným Zákazníkem.
 9. Platba bude vrácena společností Kazar stejnou platební metodou, kterou spotřebitel použil, pokud spotřebitel výslovně nepožádá o jiný způsob platby - v žádném případě spotřebitel nebude zatížen dodatečnými náklady z důvodu vrácení.
 10. Společnost Kazar může pozdržet vrácení plateb obdržených od Zákazníka až do okamžiku obdržení výrobků nebo potvrzení o odeslání výrobků od Zákazníka, podle toho, co nastane dříve.
 11. Zákazník nese odpovědnost za snížení hodnoty výrobku, které vzniklo použitím výrobku jiným způsobem, než je nezbytné pro určení povahy, vlastností a fungování výrobku.
 12. Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy na dálku v případě následujících smluv:

  1) smlouvy o poskytování služeb, pokud subjekt vykonával službu s výslovným souhlasem Zákazníka, který byl informován před poskytnutím služby, že po provedení služby subjektem ztratí Zákazník právo odstoupit od smlouvy;

  2) smlouvy, týkající se výrobku na objednávku, který není prefabrikovaný, ale vyrobený podle pokynů Zákazníka nebo zaměřený na splnění jeho individuálních požadavků;

  3) smlouvy, které se týkají výrobků s krátkou dobou trvanlivosti;

  4) smlouvy týkající se výrobků dodaných v uzavřených obalech, které nemohou být vráceny po otevření balení kvůli ochraně zdraví nebo hygieně, pokud byl obal otevřen po dodání;

  5) smlouvy týkající se výrobků, které jsou kvůli své povaze po dodání trvale spojeny s dalšími výrobky. 

   

§ 8 Reklamační řízení 

 1. Společnost Kazar je povinna dodat zboží Zákazníkům bez fyzických nebo právních vad podle zákonných ustanovení. Další informace o zákonných záručních právech naleznete na adrese: https://www.kazar.com/pl/obchod/informace/reklamace-a-platforma-rso.html nebo si přečtěte příslušná zákonná ustanovení.
 2. Reklamace mohou Zákazníci zaslat písemně na adresu Zákaznického centra Kazar:

  Kazar Group Sp. z o.o, Zákaznické Centrum,

  ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700
  Polsko,
  se značkou "Reklamace".

 3. Reklamace by měla obsahovat zejména: úplné jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, pokud si Zákazník přeje dostat odpověď na reklamaci prostřednictvím e-mailu, datum nákupu výrobku, typ výrobku, o který se jedná, přesný popis vady a datum, kdy byla zjištěna, požadavek Zákazníka, jakož i upřednostňovaný způsob, jakým si Zákazník přeje být informován o rozhodnutí týkající se reklamace. Spolu s podáním reklamace musí být společnosti Kazar rovněž doručen doklad o koupi výrobku. Může se jednat například o kopii potvrzení, kopii faktury, záznam o platbě nebo jakýkoli jiný důkaz. Vezměte prosím na vědomí, že poskytování výše uvedených údajů Zákazníkem je doporučeno, ačkoli není povinné. Zákazník proto může podat reklamaci bez těchto údajů, aniž by to mělo vliv na její účinnost.
 4. Reklamaci lze podat prostřednictvím reklamačního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Online Obchodu v sekci "Reklamace" na adrese https://www.kazar.com/pl/obchod/informace/reklamace-a-platforma-rso.html. Reklamační formulář je pouze příkladem, který Zákazník nemusí používat, ani se jím řídit.
 5. Zákazník, který uplatňuje záruční právo, je na náklady společnosti Kazar povinen poskytnout vadné zboží na místo uvedené v § 8 odst. 2 tohoto článku.
 6. Kazar posoudí a vyřídí reklamaci neprodleně, v složitých případech ve lhůtě tří pracovních dnů, avšak nejpozději do 30 dnů ode dne podání reklamace. Zákazník obdrží potvrzení s uvedením data podání reklamace ze strany Zákazníka, podstaty reklamace a způsobu vyřízení reklamace zvolené Zákazníkem. Po vyřešení reklamace bude Kazar informovat Zákazníka o tom, kdy a jak byla reklamace vyřešena, včetně toho, jak byl předmět opraven a jak dlouho tato oprava trvala, nebo poskytne písemné odůvodnění pro zamítnutí reklamace.
 7. Reklamace týkající se Newsletter nebo jiných elektronických služeb, včetně nesrovnalostí při provozu Online Obchodu, lze podat přímo e-mailem na adresu customercare@kazar.com.
 8. Reklamace týkající se Newsletter nebo jiných elektronických služeb by měly obsahovat zejména: popis problému, kterého se reklamace týká, e-mailovou adresu poskytnutou při registraci Zákaznického Účtu nebo zadání objednávky a e-mailovou adresu nebo poštovní adresu, na kterou chce Zákazník obdržet odpověď na podanou reklamaci, pokud se liší, jakož i preferovaný způsob, jakým si Zákazník přeje být informován o rozhodnutí týkající se reklamace. Vezměte prosím na vědomí, že poskytování výše uvedených údajů Zákazníkem je doporučeno, ačkoli není povinné. Zákazník proto může podat reklamaci bez těchto údajů, aniž by to mělo vliv na její účinnost. Reklamace bude zvážena a odpověď bude zaslána do 14 dnů od data, kdy byla společnosti Kazar reklamace doručena. Zákazník bude informován o rozhodnutí způsobem uvedeným při podání reklamace.
 9. V případě, že v předložené reklamaci něco chybí, informuje o tom společnost Kazar prostřednictvím adresy uvedené v reklamaci. 

 

§ 9 Mimosoudní způsoby řešení reklamací a nároky na nápravu

 1. Spotřebitelé mohou využít mimosoudních prostředků při řešení reklamací a stížností: Při řešení přeshraničních sporů pomáhá síť evropských spotřebitelských center. Další informace o mimosoudních způsobech řešení reklamací a stížností a pravidlech o přístupu k těmto postupům pod vaší jurisdikcí naleznete na adrese:
  http://www.konsument.gov.pl/en/eck-w-europie.html nebo
  http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.html
 2. Spotřebitelé mohou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o Online řešení sporů v oblasti spotřebitelských sporů používat platformu pro řešení sporů Online (platforma pro Online řešení sporů) a kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a Směrnice 2009/22 / ES (nařízení o spotřebitelské RSO). Evropská platforma pro Online řešení sporů má napomáhat nezávislému, nestrannému, transparentnímu, účinnému, rychlému a spravedlivému urovnání sporů Online mezi spotřebiteli a Obchodníky, pokud jde o smluvní závazky vyplývající ze smluv o prodeji nebo smluv o poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli žijícími v Evropské unii a podniky založenými v Evropské unii.

  Elektronický odkaz na platformu RSO je www.ec.europa.eu/consumers/odr

  Připomínáme rovněž o možnosti využít adresu společnosti Kazar Group Sp. z o.o: customercare@kazar.com

 3. Zákazníci v České republice mohou pro mimosoudní způsob řešení stížností a nároků na náhradu škody využít orgán České Obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00, IČ. 000 20 869, webové stránky: https://adr.coi.cz/cs nebo Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00, webové stránky: http://www.evropskyspotrebitel.czkterý je kontaktní místo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o Online řešení sporů spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o spotřebitelské RSO).
 4. Využití mimosoudních prostředků pro řešení stížností a reklamací je dobrovolné a může být využito, pokud s tím obě strany souhlasí.

 

§ 10 Informační Newsletter

 1. Zákazník se může rozhodnout pro zasílání Newsletter, vydávaného společností Kazar. Newsletter je zasílán pouze Zákazníkům, kteří si objednali Newsletter zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři nebo smlouvě, a kteří následně aktivovali potvrzovací odkaz zaslaný e-mailem na e-mailovou adresu Zákazníka (čímž vyjádřili souhlas s přijímáním Obchodních informací na e-mailovou adresu).
 2. V rámci služby Newsletter jsou prostřednictvím e-mailu zasílány informace ve formě elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu poskytnutou Zákazníkem (e-mailová adresa), přizpůsobené individuálním potřebám Zákazníka. Newsletter obsahuje zejména informace o sortimentu společnosti Kazar, nových kolekcích, aktuálních propagačních akcích a další informace o zboží nabízeném společností Kazar. Informační Newsletter je zasílán zdarma.
 3. Zákazníci mohou kdykoliv, bez podání důvodu a bezplatně změnit zadanou e-mailovou adresu, na kterou je zasílán Newsletter, nebo zrušit Newsletter kliknutím na odkaz v zápatí každého Newsletter, zadáním e-mailové adresy a zaškrtnutím políčka "Odhlásit se".

 

§ 11 Osobní údaje a zásady ochrany osobních údajů 

 1. Správcem osobních údajů Zákazníků Obchodu a uživatelů obchodu je Kazar Group Sp. z o.o., se sídlem v Przemyśl (37-700), ul. Lwowska 154.
 2. V záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů může Zákazník nebo uživatel obchodu kontaktovat našeho pracovníka určeného pro ochranu údajů písemně na adrese: iod@kazar.com. .
 3. Poskytnutí osobních údajů zákazníky a uživateli obchodu je dobrovolné, i když v některých případech je nutné k dokončení nákupu. Osobní údaje uživatelů obchodu budou zpracovány pro účely registrace v Obchodě a v případě udělení příslušného souhlasu pro marketing našich výrobků a služeb a pro odběr Newsletteru (chápáno jako zasílání obchodních informací elektronickými prostředky a pomocí telekomunikačních koncových zařízení - SMS.) V případě nákupu zboží budou osobní údaje zákazníků zpracovávány za účelem řádné realizace koupě zboží, jakož i jeho odeslání. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření kupní smlouvy bude mít za následek odmítnutí uzavření kupní smlouvy.
 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů týkajících se registrace Uživatele obchodu v internetovém Obchodě, marketingu zboží a odběru Newsletteru je souhlas, zatímco v případě nákupu zboží je zpracování údajů nezbytné k realizaci smlouvy.
 5. Osobní údaje budou uloženy do doby, než uživatel Internetového Obchodu zruší svůj souhlas, nebo do 5 let od okamžiku dokončení objednávky, v případě zákazníků internetového Obchodu.
 6. Osobní údaje poskytneme firmám, které společnosti Kazar poskytují služby v oblasti informačních a komunikačních technologií, právní a marketingové činnosti, jakož i společnosti, které dodávají zboží Zákazníkům. Osobní údaje nebudeme předávat třetím stranám.
 7. Každý Zákazník má právo požadovat, poskytnutí přístupu k jeho údajům, jejich úpravu, přenesení nebo odstranění, stejně jako žádat omezit zpracování dat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, které provádí společnost Kazar, má Zákazník právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 8. Kazar nepřijme automatizovaná rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování na základě osobních údajů Zákazníka.
 9. Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zpracovávaných na základě výslovného souhlasu. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného na základě souhlasu vyjádřeného před jeho odvoláním.
 10. Kazar používá soubory cookies, tj. malé textové a číselné soubory, které jsou ukládány systémem ICT v uživatelském informačním systému (na počítači, telefonu nebo jiném uživatelském zařízení, ze kterého byla webová stránka otevřena) při prohlížení webových stránek včetně podstránek Online Obchodu a umožňují identifikaci uživatele, kdykoli se znovu přihlásí ze zařízení (např. počítač, telefon), na kterém byly uloženy.
 11. Soubory cookies shromažďují údaje o používání webových stránek včetně podstránek Online Obchodu uživatelem a jejich hlavním účelem je usnadnit používání webových stránek přizpůsobením webových stránek potřebám a očekáváním uživatele (personalizace podstránky webových stránek) a analyzovat pohyb uživatelů v rámci webu.
 12. Cookies se používají na webových stránkách se souhlasem uživatele. Souhlas může být vyjádřen uživatelem prostřednictvím vhodných nastavení softwaru, zejména webového prohlížeče nainstalovaného v zařízení ICT používané uživatelem pro zobrazení obsahu webové stránky.
 13. Uživatel webových stránek může také kdykoli omezit nebo zakázat soubory cookies ve svém prohlížeči pomocí nastavení pro blokování souborů cookies nebo varování uživatele před uložením souboru cookies na zařízení, které uživatel používá pro prohlížení obsahu webových stránek. V takovém případě se však může stát, že používání webových stránek včetně podstránek Online Obchodu bude méně efektivní, uživatel nebude mít přístup k určitému obsahu a v extrémních případech nebude správně zobrazen obsah webových stránek, včetně podstránek Online Obchodu, nebo mohou být zcela zablokovány.
 14. Podrobná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů a zásad ochrany osobních údajů naleznete v sekci Ochrana osobních údajů a cookies, která je k dispozici na webové stránce Online Obchodu na kartě "Zásady ochrany osobních údajů" na adrese: https://www.kazar.com/pl/obchod/informace/ochrana-osobnich-udaju.html.

 

§ 12 Závěrečná ustanovení

 1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím Online Obchodu jsou uzavřeny v České republice.
 2.  Informace a ceníky na webové stránce Online Obchodu na adrese www.kazar.com/pl/obchod se týkají výrobků prezentovaných v Online Obchodě a nepředstavují nabídku, ale pouze výzvu k podání nabídky.
 3. Kazar dodržuje  všechna práva Zákazníků uvedená v závazných ustanoveních zákona. Ustanovení těchto Podmínek nevedou k omezení nebo vyloučení jakýchkoli práv Zákazníků v souladu s právními předpisy.
 4. Kazar není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádným kodexem chování.
 5. Tyto smluvní podmínky jsou zdarma k dispozici na internetových stránkách Online Obchodu pod odkazem Smluvní podmínky na adrese: https://www.kazar.com/pl/obchod/informace/smluvni-podminky-online-obchodu.html a v sídle společnosti Kazar. Smluvní podmínky jsou k dispozici na této adrese ve formě, kterou je možné číst, stáhnout a uložit na počítači Zákazníka. Smlouva uskutečněná prostřednictvím Online Obchodu je zaznamenána, zajištěna a zpřístupněna Zákazníkovi prostřednictvím e-mailové adresy poskytnuté v rámci transakce v Online Obchodě jako součást smlouvy.
 6. Kazar si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto smluvní podmínky z právních nebo organizačních důvodů. Zákazníci jsou informováni o obsahu změn Smluvních podmínek umístěním zprávy na adrese Internetového obchodu www.kazar.com/pl/obchod, o změně -smluvních podmínek, obsahující seznam změn Smluvních podmínek. Informace o změně Smluvních podmínek jsou uchovány na webových stránkách Internetového obchodu www.kazar.com/pl/obchod po dobu nejméně 14 po sobě jdoucích kalendářních dnů. V případě, že dojde ke změnám v předpisech týkajících se poskytování služby zákaznického účtu nebo v souvislosti s osobními údaji nebo zásadami ochrany osobních údajů, budou zákazníci, kteří zaregistrovali zákaznický účet v internetovém obchodě, o takové změně těchto předpisů dále informováni zasláním informace obsahující seznam změn předpisů na e-mailovou adresu (e-mailovou adresu) uvedenou v registračním formuláři. Změna Smluvních podmínek bude oznámena nejpozději 14 kalendářních dnů před tím, než změny Smluvních podmínek vstoupí v platnost. Změny předpisů vstupují v platnost v den uvedený spolu s informacemi o změnách Smluvních podmínek, nejdéle však po 14 kalendářních dnech od okamžiku zveřejnění informací o změně Smluvních podmínek. Změněné Smluvní podmínky budou závazné pro zákazníka, který zaregistroval zákaznický účet v internetovém obchodě, pokud zákazník neukončí smlouvu o poskytování služby zákaznického účtu způsobem uvedeným v § 2 bod 9 těchto Smluvních podmínek  do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení informací o změně Smluvních podmínek.
 7. V případě změn smluvních podmínek budou všechny smlouvy a objednávky učiněné před tím, než změny vstoupí v platnost, provedeny v souladu s podmínkami platnými v den uzavření smlouvy nebo objednávky Zákazníkem.
 8. Ve všech záležitostech, které nejsou v těchto smluvních podmínkách upraveny, se použije polské právo, nicméně pro Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, se použijí závazná ustanovení práva platná v zemi, kde se spotřebitel nachází.
 9. - Oznámení o právu na odstoupení od smlouvy, který je Dodatkem č. 1,
  - Formulář odstoupení od smlouvy, který je Dodatkem č. 2,
 10. Tyto smluvní podmínky jsou účinné od 18. listopadu 2019 a jsou závazné pro všechny smlouvy uzavřené od tohoto data.

 

Dodatek č. 1

OZNÁMENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy:

1) Vy nebo třetí osoba, kterou jste uvedli, jiná než kurýr, převezmete produkt - v případě smlouvy zahrnující převod vlastnictví výrobku,

2) Vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, jiná než kurýr, převezmete poslední z výrobků - v případě smlouvy zahrnující převod vlastnictví mnoha výrobků, které jsou dodávány samostatně,

3) Vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, jiná než kurýr, převezmete poslední z partií nebo její části - v případě dohody zahrnující převod vlastnictví partií nebo jejich částí,

4) byla uzavřena smlouva - v případě smluv o poskytování služeb.

Pro uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy nás prosím informujte např.

Kazar Group Sp. z o.o se sídlem na ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700, Polsko,

e-mailem: customercare@kazar.com,

o svém rozhodnutí o odstoupení od smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení, zaslaného emailem na adresy customercare@kazar.com

nebo dopisem:

Kazar Group Sp. z o.o

ul. Lwowska 154

Przemyśl 37-700

Polsko,

Se značkou "Vrácení".

Můžete použít Vzor formuláře odstoupení od smlouvy, avšak není to povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy, vystačí zaslat informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení. 

Efekty odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, pokud jste si vybrali jiný způsob dodání, než je nejlevnější normální  způsob dodání). Platby budou hrazeny okamžitě a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, od momentu kdy jsme informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy.

Náhrada bude provedena prostřednictvím stejného platebního způsobu, jaký jste použili v původní transakci, pokud jste výslovně neuvedli jiný způsob. V žádném případě Vám nevzniknou žádné další náklady v souvislosti s vrácením.

Můžeme zadržet úhradu až do okamžiku, kdy obdržíme vrácené výrobky nebo potvrzení o jejich vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Produkt prosím odešlete nebo odevzdejte okamžitě, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy.

Termín je splněn, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty 14 dnů:

Kazar Group Sp. z o.o
ul. Lwowska 154
Przemyśl 37-700
Polsko,
se značkou "Vrácení".

Ponesete pouze přímé náklady na vrácení zboží, zejména clo a daně související s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty výrobku vyplývající z jeho použití jiným způsobem, než je nezbytné pro stanovení vlastností, kvality a účelu výrobků.

 

Dodatek č. 2

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(použijte prosím tento formulář pouze v případě odstoupení od smlouvy)

Adresát:

Kazar Group Sp. z o.o
ul. Lwowska 154
Przemyśl 37-700
Polsko,

e-mail: customercare@kazar.com,

 

Já / My (*) tímto oznamujeme odstoupení od smlouvy o prodeji následujících výrobků (*) / smlouvy o provedení následující služby (*)

Čp.

Název

Symbol/Velikost

Hodnota

Cena za jednotku s DPH

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 

Datum uzavření smlouvy (*)/přijetí (*)

________________________________________________


Jméno a příjmení Zákazníka(ů)

________________________________________________


Adresa Zákazníka(ů)

________________________________________________


Podpis Zákazníka(ů)

(pouze v případě odeslání formuláře v papírové verzi)

Datum: _________________________________________

(*) Nehodící se škrtněte.