FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Bierzemy czynny udział w promocji zdrowia, wspieramy rozwój i przystosowanie osób wykluczonych z życia w społeczeństwie. Nieustannie swoją pomocą wzmacniamy działania fundacji i stowarzyszeń potrzebujących pomocy. Przeznaczamy dotacje finansowe oraz obuwie dla wielu jednostek. Pomogliśmy m.in.:

 

Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym w Przemyślu,

 

Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w Przemyślu,

 

Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w Bydgoszczy,

 

Fundacji Dzieciom ”Zdążyć z Pomocą” w Warszawie,

 

Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Stawnicy,

 

Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej” w Poznaniu,


Fundacji  Wspólna Nadzieja w Chorzowie,

 

Polskiemu Towarzystwu do Walki z Kalectwem w Przemyślu,

 

Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” w Gdyni,

 

Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Przytul Mnie” w Łodzi,

 

Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Kańczudze,

 

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie,

 

Stowarzyszeniu Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. Markiewicza w Stalowej Woli,

 

Fundacji Pomocy Dzieciom przewlekle chorym „Jerzyk” w Przemyślu,

 

Fundacji Pomocy Dzieciom „Zdążyć z pomocą” w Warszawie.

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA