LICEA I SZKOŁY PODSTAWOWE

PRZEMYSKIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCECo roku fundujemy stypendia dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce języków nowożytnych oraz zapewniamy pomoc techniczną w postaci komputerów i programów do nauki języków obcych. Regularnie od 2009 roku, motywujemy i wspieramy rozwój młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.

 

LOKALNE SZKOŁY PODSTAWOWE I PRZEDSZKOLA


Pomagamy lokalnym Przedszkolom, Szkołom Podstawowym i Gimnazjom fundując stypendia na naukę języków obcych oraz zapewniając niezbędne pomoce dydaktyczne. Nasze wsparcie otrzymały m.in:

 

Przedszkole nr 2 w Przemyślu,

 

Przedszkole nr 3 w Przemyślu,

 

Szkoła Podstawowa im Juliusza Słowackiego w Babicach,

 

Szkoła Podstawowa nr 1 oraz nr 15 w Przemyślu,

 

Gimnazjum nr 2 w Przemyślu.

LICEA I SZKOŁY PODSTAWOWE