Gwarancja - zegarki Kazar

Nasze zegarki zostały stworzone z najwyższej klasy materiałów oraz z dbałością o najmniejszy szczegół. Aby zapewnić o naszym przywiązaniu do jakości i kontynuować najwyższy standard obsługi Klienta, wprowadziliśmy gwarancję. Zobowiązujemy się w niej do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych produktu, które powstały z przyczyn wynikających ze sposobu jego wykonania lub materiałów użytych do produkcji zegarka.

Zegarki Kazar zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętę są dwuletnią gwarancją. Data zakupu, od której liczony jest okres gwarancyjny, wpisana jest w karcie gwarancyjnej. Gwarancja powinna być podpisana, oznaczona datą i pieczątką sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji można dokonać w każdym salonie Kazar na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, w którym dokonano zakupu.

Lista salonów Kazar