UNICEF - POLSKI KOMITET NARODOWY FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI

Doceniając realizowane cele i identyfikując się z działaniami UNICEF-u, od 2007 roku regularnie zasilamy konto Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. To największa organizacja na świecie, której celem jest ochrona dziecka. Każdego roku ratuje ok. 7 mln dzieci. Walczy o równy dostęp do edukacji chłopców i dziewcząt, dba o zdrowie najmłodszych, chroni je przed przemocą, wykorzystywaniem, dyskryminacją, promuje prawa dziecka na forum lokalnym i międzynarodowym.

UNICEF - POLSKI KOMITET NARODOWY FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI